Opplev Oslo 2025

Dato kommer

Opplev Oslo - unikt og spennende.

PÅMELDING ÅPNET NÅ!

2 på lag, 5 timer og hundre poster rundt omkring i Oslo. Opplev Oslo er et urbant multisportsløp hvor kart og poster vises på din smarttelefon. Postene har varierende poeng- og vanskelighetsgrad, fra enkle quiz-oppgaver til aktivitetsoppgaver som slakkline, klatring, padling etc. Poster som krever spesielt utstyr eller sikkerhet er bemannet, og nødvendig utstyr finnes på posten. Hvert lag består av to personer og laget velger om de vil gå, løpe eller sykle blant følgende klasser:

  • Løp (kvinner, menn og mix)
  • Sykkel(kvinner, menn og mix)
  • Familieklasse (3 deltagere, husk aldersgrense 13 år.)
  • Tur
  • Bedriftsklasse  

Når starten går, åpnes kart og poster automatisk på nettsiden opplevoslo.app på din mobiltelefon. Laget bestemmer selv rekkefølge og hvilke poster de vil ta. Få rekker å komme innom alle postene. En god strategi på rekkefølge og hvilke poster laget skal ta er en viktig del av konkurransen. Fysiske kart er tilgjengelig på bemannende poster.

Premier: 1. -3. plass i konkurranseklassene, utrekkspremier i tur og familieklasse.

Pris pr. lag: kr 1490,-

Time2Discover AS

+47 938 28 704
opplev@time2discover.no
Time2Discover
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Opplev Norge konkurranser konkurrerer mosjonister og eliteutøvere under like forhold. Alle har fem timer til rådighet. Dette skal være morsomt, inspirerende og uhøytidelig. Aldersgrense for lagleder er 18 år og ungdom fra 12 år kan delta med skriftlig bekreftelse fra foresatte. Poster med vanskelighetsgrad 1-5 kan enkelt utføres av alle over 12 år.

Poster med vanskelighetsgrad 1-5 kan enkelt utføres av alle over 12 år. Poster med vanskelighetsgrad 6-7 kan utføres av de fleste og omfatter f.eks. svømming, padling eller balansering. Poster med vanskelighetsgrad 8-10 krever at du er litt trent og omfatter f.eks. klatring, rappellering, freesbee, padling eller slakkline. Du velger selv hvilke poster du vil ta.

Under konkurransen kan du følge med på eget scoreboard på telefonen. Her ser du både din egen plassering og hvordan du ligger an i forhold til dine konkurrenter/venner. Både rask forflytning, strategisk tenking, ferdigheter til å løse oppgaver og kunnskap er utslagsgivende for den poengsummen dere oppnår til slutt. Høyest poengsum innen fem timer vinner konkurransen.

VILKÅR/ANSVARSERKLÆRING FOR OPPLEV OSLO 2023

Opplev Oslo er en multisport-konkurranse hvor 2-mannslag skal løse så mange poster de klarer på fem timer. Postene har varierende vanskelighetsgrad fra enkle postkoder til utfordrende oppgaver som f.eks. slakkline, balanse, klatring, rappellering, svømming, padling og hulevandring. Poster som krever spesielt utstyr eller sikkerhet er bemannet og nødvendig utstyr finnes på posten. Deltakende lag kan velge om de vil gå, løpe eller sykle.

KONKURANSEREGLER

Konkurransen har ikke start- eller målområde, og lagene starter og avslutter der de ønsker når tiden er ute.

På konkurransedagen åpnes kartet med postene automatisk kl 11:00 på nettsiden www.opplevoslo.app
Laget må være påmeldt og innlogget på en smarttelefon for å se kart og poster. Kl 15:00 stenges kart og poster automatisk.

Hver post har en postkode på fire tegn. Laget må finne postene, løse utfordringen og skrive inn postkoden på nettsiden opplevoslo.app. Det er tre typer poster – kode, quiz eller aktivitetspost. På aktivitetsposter må én av lagets medlemmer utføre aktiviteten.

Laget velger selv hvilken rekkefølge postene tas. Ingen lag klarer alle postene. Strategi er derfor et viktig element i konkurransen. Husk at populære poster kan ha kø, som vil forsinke lagets fremdrift. Bruk heller tiden på å ta andre poster i nærheten.

Begge lagmedlemmer må være fysisk tilstede på hver post for å registrere postkoden. Det er ikke lov å utveksle postkoder med andre lag, eller på annen måte skaffe seg postkoder..

Kart på papir er tilgjengelig på de bemannede postene og hvert lag kan ta med ett eksemplar. Om bemannet post har gått tom for kart, må laget til neste bemannede post for å få kart på papir.

Hvert lag består av to deltakere. Lagets deltakere kan ikke være mer enn 10 meter fra hverandre. Laget velger om de vil stille i klasse for løp eller tur.

Om to lag har samme poengsum, vil laget som brukte kortest tid favoriseres.

Det er ikke lov med motorisert fremkomstmiddel.

Alle deltakere forventes å konkurrere i god sportsånd og hjelpe andre om nødvendig.

Alle deltakere skal følge trafikkregler. Alle deltakere skal følge instrukser fra leder på bemannende poster.

Lag som blir oppdaget i å bryte reglene, vil miste poeng eller bli diskvalifisert.

OBLIGATORISK UTSTYR

● Sekk med førstehjelpspakke, mat, drikke og nødvendig tøy.
● Smarttelefon med internett-tilgang og strøm til å gjennomføre hele konkurransen
● Tusj eller penn for å skrive postkoder på kart i tilfelle teknisk feil.
● Sykkelhjelm for de som velger å bruke sykkel i turklassen og sykkelklassen.

VILKÅR

Alle deltakere deltar på eget ansvar og må ha egnet forsikring som dekker skade på person og eget utstyr. Alle deltagere er personlig ansvarlig for påført skade på privat og offentlig eiendom

Aldersgrense for lagleder er 18 år. Nedre aldersgrense for lagmedlem er 13 år og krever skriftlig bekreftelse fra begge foresatte.

Lagets navn er offentlig. Lagnavnet vil bli vist på deltaker- og resultatlister på Internett og kan bli omtalt i sosiale medier.

Deltakere samtykker til at det tas bilder og video under konkurransen. Dette vil evt. bli vist med referanse til lagets lag navn på konkurransens kanaler på Facebook, Instagram og YouTube samt kommersielt bruk. Det er ikke mulig a reservere seg for bilde- og video tagning under konkurransen.

Deltakere samtykker i at lagets lagnavn og poengsum lagres på blokkjeden EOS og ikke kan slettes i etterkant.

Deltakere samtykker i at lagets lagnavn og poengsum inkluderes i Cpt.BlackBill’s WorldCup Leaderboard (cptblackbill.com).

Om konkurransen blir avlyst p.g.a. force major/ uforutsette hendelser eller evt. nye restriksjoner vedrørende Covid-19 før konkurransedagen, vil 90% av påmeldingsgebyret bli refundert.

Påmeldingen er bindende, men kan overføres til en annen person inntil 2 uker før race start.

GDPR/ Personvern

Alle personopplysninger (fornavn, etternavn, adresse, e-post og mobilnummer) som er nødvendig for påmelding vil bli behandlet konfidensielt og lagres i konkurranseverktøyet. Personopplysninger vil bli delt med arrangør Time2Discover (som er ansvarlig arrangør av Opplev Oslo). Lagleders e-post adresse vil bli benyttet for å opprette en race-konto på t2d.no og for å gi laget tilgang/innlogging til å delta på konkurransen. Lagets navn og poengsum fra konkurransen er offentlig og kan ikke slettes i etterkant.

AKSEPTERING AV KONKURRANSEREGLER OG VILKÅR

Ved betaling av påmeldingsavgift, bekrefter jeg å ha lest, forstått og samtykker i regler og vilkår for konkurransen. Som lagleder bekrefter jeg at laget deltar på eget ansvar og har nødvendig forsikring som dekker skader mitt lag eller utstyr eventuelt blir påført eller påfører andre.

Nydelige bilder av våre engasjerte deltagere

Kommende aktiviteter

Fefor påskerace 2025

Dato for 2025 kommer

Opplev Oslo 2025

Dato kommer

Opplev Skeikampen 2024

Lørdag 27. juli 2024
kl. 11.00-15.00