Opplev Skeikampen 2024

Påmelding er åpnet!

Lørdag 27. juli 2024 kl. 11.00-15.00

Opplev Skeikampen 27. juli 2024 kl. 11.00 - 15.00

Påmelding er åpnet!

MELD DEG PÅ HER

Vi gjentar suksessen og arrangerer Opplev Skeikampen for 3. gang!

Opplev Skeikampen er en multisportkonkurranse hvor kart og poster vises på din smarttelefon. Postene har varierende poeng- og vanskelighetsgrad, fra enkle quiz-oppgaver til aktivitetsoppgaver som slakk line, klatring, padling etc. Poster som krever spesielt utstyr eller sikkerhet er bemannet, og nødvendig utstyr finnes på posten.

På fire timer skal laget løse så mange utfordringer de klarer av 70 poster rundt Skeikampen.
Finn posten, løs oppgaven, tast inn koden og finn neste post.
Hvert lag består av to personer, familielag kan være opp til 4 personer. Blant postene finner du The Lost Diamond.

Hva er The Lost Diamond?
Det er en aktivitetspost som ikke vises på kartet og som har egen premie i konkurransen. Ettersom lagene finner og løser poster, vil dere få fler og fler hint om hvor The Lost Diamond befinner seg. Laget som først finner The Lost Diamond-posten, løser utfordringen og skriver inn riktig kode, vinner The Lost Diamond-premien.

Her er de forskjellige klassene:

  • Turklasse: I turklassen er det til fots som gjelder. 2 personer pr. lag.
  • Løpeklasse: Dame, herrer, eller mix lag. 2 personer pr. lag.
  • Sykkelklasse: Dame, herrer, eller mix lag. 2 personer pr. lag.
  • Familieklasse: Her kan opptil 2 voksen delta med 2 barn over ti år. Dere velger selv om dere vil sykle eller gå. (Noen poster kan være vanskelig å nå med sykkel.*)
    Motoriserte fremkomstmidler er ikke tillatt!

Premiering
Det er premie for 1. til 3.  plass i klasse løp, sykkel og utrekkspremier i tur og familieklasse.

 
Pris
1090,- per lag.
 
MELD DEG PÅ HER
 

Når starten går, åpnes kart og poster automatisk på nettsiden: Opplevskeikampen.no på din mobiltelefon. Laget bestemmer selv rekkefølge og hvilke poster de vil ta. Få rekker å komme innom alle postene. En god strategi på rekkefølge og hvilke poster laget ønsker å ta er en viktig del av konkurransen. Fysiske kart er tilgjengelig på bemannende poster.

 

 

Time2Discover AS

+47 938 28 704
opplev@time2discover.no
Time2Discover
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

VILKÅR/ANSVARSERKLÆRING FOR OPPLEV SKEIKAMPEN

Opplev Skeikampen er en multisport-konkurranse hvor 2-mannslag skal løse så mange poster de klarer på fem timer. Postene har varierende vanskelighetsgrad fra enkle postkoder til utfordrende oppgaver som f.eks. slakkline, balanse, klatring, rappellering, svømming, padling og hulevandring. Poster som krever spesielt utstyr eller sikkerhet er bemannet og nødvendig utstyr finnes på posten. Deltakende lag kan velge om de vil gå, løpe eller sykle.

KONKURANSEREGLER

Konkurransen har ikke start- eller målområde, og lagene starter og avslutter der de ønsker når tiden er ute.

På konkurransedagen åpnes kartet med postene automatisk kl 11:00 på nettsiden www.oppleskeikampen.no
Laget må være påmeldt og innlogget på en smarttelefon for å se kart og poster. Kl 15:00 stenges kart og poster automatisk.

Hver post har en postkode på fire tegn. Laget må finne postene, løse utfordringen og skrive inn postkoden. Det er tre typer poster – kode, quiz eller aktivitetspost. På aktivitetsposter må én av lagets medlemmer utføre aktiviteten.

Laget velger selv hvilken rekkefølge postene tas. Ingen lag klarer alle postene. Strategi er derfor et viktig element i konkurransen. Husk at populære poster kan ha kø, som vil forsinke lagets fremdrift. Bruk heller tiden på å ta andre poster i nærheten.

Begge lagmedlemmer må være fysisk tilstede på hver post for å registrere postkoden. Det er ikke lov å utveksle postkoder med andre lag, eller på annen måte skaffe seg postkoder..

Kart på papir er tilgjengelig på de bemannede postene og hvert lag kan ta med ett eksemplar. Om bemannet post har gått tom for kart, må laget til neste bemannede post for å få kart på papir.

Hvert lag består av to deltakere. Lagets deltakere kan ikke være mer enn 10 meter fra hverandre. Laget velger om de vil stille i klasse for løp eller tur.

Om to lag har samme poengsum, vil laget som brukte kortest tid favoriseres.

Det er ikke lov med motorisert fremkomstmiddel.

Alle deltakere forventes å konkurrere i god sportsånd og hjelpe andre om nødvendig.

Alle deltakere skal følge trafikkregler. Alle deltakere skal følge instrukser fra leder på bemannende poster.

Lag som blir oppdaget i å bryte reglene, vil miste poeng eller bli diskvalifisert.

OBLIGATORISK UTSTYR

● Sekk med førstehjelpspakke, mat, drikke og nødvendig tøy.
● Smarttelefon med internett-tilgang og strøm til å gjennomføre hele konkurransen
● Tusj eller penn for å skrive postkoder på kart i tilfelle teknisk feil.
● Sykkelhjelm for de som velger å bruke sykkel i famileklassen.

VILKÅR

Alle deltakere deltar på eget ansvar og må ha egnet forsikring som dekker skade på person og eget utstyr. Alle deltagere er personlig ansvarlig for påført skade på privat og offentlig eiendom

Aldersgrense for lagleder er 18 år. Nedre aldersgrense for lagmedlem er 10 år og krever skriftlig bekreftelse fra begge foresatte.

Lagets navn er offentlig. Lagnavnet vil bli vist på deltaker- og resultatlister på Internett og kan bli omtalt i sosiale medier.

Deltakere samtykker til at det tas bilder og video under konkurransen. Dette vil evt. bli vist med referanse til lagets lag navn på konkurransens kanaler på Facebook, Instagram og YouTube samt kommersielt bruk. Det er ikke mulig a reservere seg for bilde- og video tagning under konkurransen.

Deltakere samtykker i at lagets lagnavn og poengsum lagres på blokkjeden EOS og ikke kan slettes i etterkant.

Deltakere samtykker i at lagets lagnavn og poengsum inkluderes i Cpt.BlackBill’s WorldCup Leaderboard (cptblackbill.com).

Om konkurransen blir avlyst p.g.a. force major/ uforutsette hendelser eller evt. nye restriksjoner vedrørende Covid-19 før konkurransedagen, vil 90% av påmeldingsgebyret bli refundert.

Påmeldingen er bindende, men kan overføres til en annen person inntil 2 uker før race start.

GDPR/ Personvern

Alle personopplysninger (fornavn, etternavn, adresse, e-post og mobilnummer) som er nødvendig for påmelding vil bli behandlet konfidensielt og lagres i konkurranseverktøyet. Personopplysninger vil bli delt med arrangør Time2Discover (som er ansvarlig arrangør av Opplev Skeikampen). Lagleders e-post adresse vil bli benyttet for å opprette en race-konto på t2d.no og for å gi laget tilgang/innlogging til å delta på konkurransen. Lagets navn og poengsum fra konkurransen er offentlig og kan ikke slettes i etterkant.

AKSEPTERING AV KONKURRANSEREGLER OG VILKÅR

Ved betaling av påmeldingsavgift, bekrefter jeg å ha lest, forstått og samtykker i regler og vilkår for konkurransen. Som lagleder bekrefter jeg at laget deltar på eget ansvar og har nødvendig forsikring som dekker skader mitt lag eller utstyr eventuelt blir påført eller påfører andre.

Under Opplev Skeikampen konkurrerer mosjonister og eliteutøvere under like forhold. Alle har 4 timer til rådighet. Dette skal være morsomt, inspirerende og uhøytidelig. Aldersgrense for lagleder er 18 år og ungdom fra 10 år kan delta med foresatte eller skriftlig bekreftelse fra foresatte.

Poster med vanskelighetsgrad 1-5 kan enkelt utføres av alle over 10 år. Poster med vanskelighetsgrad 6-7 kan utføres av de fleste og omfatter f.eks. svømming eller balansering. Poster med vanskelighetsgrad 8-10 krever at du er litt trent og omfatter f.eks. klatring, rappellering, padling eller slakkline. Du velger selv hvilke poster du vil ta.

Under konkurransen kan du følge med på scoreboard på telefonen. Her ser du både din egen plassering og hvordan du ligger an i forhold til dine konkurrenter/venner. Både rask forflytning, strategisk tenking, ferdigheter til å løse oppgaver og kunnskap er utslagsgivende for den poengsummen dere oppnår til slutt. Høyest poengsum innen fire timer vinner konkurransen.

Prisene er pr. lag av 2 deltakere. I familieklassen er prisen pr. lag a 4 personer.

06.10.22-28.02.23
Earlybird kr. 990,-

01.03 – 28.07.2023
Odinær pris kr. 1090,-

 

Nydelige bilder av våre engasjerte deltagere

Kommende aktiviteter

Fefor påskerace 2024

Fredag 29. mars 2024

Opplev Oslo 2024

Lørdag 8. juni 2024

Opplev Skeikampen 2024

Lørdag 27. juli 2024 kl. 11.00-15.00